>

HGO

HİZMETLERİMİZ

3 Boyutlu Tarama (3BT): Tersine mühendislik, üç boyutlu sayısallaştırma işlemi, var olan fiziksel bir objenin üç boyutlu bilgisayar modelini elde etme yöntemidir. Objeden elde edilen ve henüz işlenmemiş olan bu bilgi, tersine mühendislik yazılımları ve uygulamaları sayesinde ürün geliştirme sürecinin ilerideki aşamaları için kullanılabilir hale getirilmektedir. 3BT teknololojisi farklı kullanım alanlarında kendine yer bulabilmektedir.

  • Tersine mühendislik, kopyalanacak objenin seçilmesinin ardından bu objenin 3B tarayıcı ile taranarak CAD (Computer Aided Design) formatında bilgisayara aktarılması ve mühendislik yazılımları ile tekrar üretilebilir formata getirilmesi basamaklarından oluşmaktadır. Bu teknoloji ile taranan objenin 3B yazıcı ile üretilmesi mümkün olabilmektedir.
  • Özellikle kişiye özel uygulamalarda, defektli bölgenin taranarak, bu bölgeye %100 uyum sağlayacak tasarımların üretilmesi tersine mühendislik teknolojisi ile sağlanabilmektedir.
  • Ayrıca mevcut obje üç boyutlu tarama ile tarandıktan ve CAD formatında bilgisayara aktarıldıktan sonra, bilgisayar ortamında sonlu elemanlar analizi ile ilgili testlerin yapılması da mümkün olabilmektedir. Özellikle tıp ve diş hekimliği alanında bu teknolojiye sıklıkla başvurulmaktadır.

3 Boyutlu Baskı (3BB): 3 Boyutlu (3B) Baskı, 3B yazıcılar yardımı ile CAD tasarımlarından katı bir nesne üretim sürecidir. 3B nesneyi oluşturmak için katı model ince dilimlenmiş katmanlar halinde kesitlere dönüştürülür. Baskı aşamasında 3B yazıcı ince katmanları üst üste ekleyerek nihai nesneyi oluşturur. 3B yazıcılar bilgisayar destekli bir tasarımı hızlıca ve ucuz maaliyetle prototip veya nihai ürün olarak üretebilmeyi olanaklı kılar.

3BB, üretilecek objenin bilgisayar tasarım programları (Autodesk Inventor, Solidworks) veya 3B tarayıcı kullanılarak 3B bilgisayar modelinin eldesinin ardından, üretim için uygun filamentin seçimi ve bu filamantle tasarımı gerçekleştirilen objenin 3B yazıcıda yazdırılması basamaklarından oluşmaktadır.

3BB teknlojisinin yüksek hıza ve hassasiyete sahip,kolay ve ucuz bir üretim yöntemi olması tercih edilmesinde büyük bir paya sahiptir.

Analiz: 3B tasarımların üretim öncesinde, bilgisayar ortamında test edilerek beklenen özelliklerde olup olmadıklarının test edilmesidir. Sonlu Elemanlar Analizi ile gerçekleştirilen bu test ile tasarıma malzeme atanıp, belirlenmiş yön ve büyüklükteki kuvvetler altında davranışının, yük dağılımın incelenmesi esasına dayanmaktadır. Özellikle medikal ve dental tasarımlarda, üretim öncesi bu analizin yapılması, tasarımın istenilen mekanik özelliklerde olup olmadığının test edilmesine olanak tanımaktadır.

Eğitim ve Danışmanlık: HGO Medikal San. Tic. A. Ş. Tersine mühendislik, 3B tasarım, üretim, analiz hizmetlerine ek olarak öğrenci tez ve projelerinde, akademik araştırmalarda, özel amaçlı üretimlerde ihtiyaç duyulan mühendislik danışmanlık hizmetlerini de sağlamaktadır. Ayrıca TÜBİTAK tarafından organize edilen mentorluk eğitimlerine katılarak, çevresindeki diğer firmalara TÜBİTAK projesi yazımı ve yönetimi üzerine de eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Bu alandaki birikimlerimizi her geçen gün arttırarak, mevcut hizmetlerimizin yanında kişiye özel medikal tasarımların üretiminde ülkemizin önde gelen merkezlerinden biri olmak şirketimizin en büyük hedefidir.dir.

Tez ve Proje Çalışmaları: Firmamız, öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları için ve akademisyenelerin TÜBİTAK ve BAP gibi bilimsel projeleri için modelleme, sonlu eleman analizi, tasarım ve üretim hizmeti vermektedir. Ayrıca firmamız TÜBİTAK-ARDEB ve benzeri projelerde çözüm ortaklığı yapmaktadır.

© HGO MEDİKAL 2016 - All rights reserved. Design & Software by Apex Tasarım